แนะนำ, 2022

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

สาขาแมกโนเลียในแจกันดิน

 • 1 แจกันชั้นขนาดใหญ่ (เช่น

   จากคลัง 159.00 ยูโร)
  • สาขาแมกโนเลียใหญ่ 1 สาขา (จากร้านดอกไม้ประมาณ 50 ยูโรหรือจากสวนของตัวเอง)
  • ขึ้นอยู่กับความหนาของกิ่งไม้เลื่อยหรือ Secateurs

  1. เติมน้ำลงในแจกันแล้ววางไว้ในที่ที่เหมาะสม

  2. ตัดกิ่งแมกโนเลียแล้ววางไว้ในแจกัน

Top