แนะนำ, 2021

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

มาร์เกอริตในถังซิงค์

 • ถังสังกะสี (ร้านฮาร์ดแวร์)
 • สีอะครีลิคในสีดำสีขาวสีแดงและสีเขียว (เช่น

   จาก Hobby Line; ร้านหัตถกรรม)
  • สีอะคริลิค (ร้านขายงานฝีมือ)
  • ดอกเดซี
  • แปรง

  1. ทาสีถังซิงค์ด้วยสีอะครีลิค ปล่อยให้แห้ง

  2. ถ้าจำเป็นให้เคลือบถังด้วยสีเพื่อให้สีทนต่อสภาพอากาศ

  3. ใส่ Marguerite ลงในถัง

Top