แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

แท็กชื่อในรูปดาว

 • ที่ตัดคุกกี้รูปดาว
 • กล่องกระดาษภาพถ่ายเป็นสีเทา
 • กาวพลอย (ร้านขายงานฝีมือ)
 • แววสีแดง (ร้านขายของหัตถกรรม)
 • ผู้ถือบัตร (เช่น

   จากทาวน์เฮ้าส์)
  • ดินสอ
  • กรรไกร

  1. วาดดาวบนกระดาษแข็งด้วยความช่วยเหลือของตัวตัดคุกกี้

  2. ตัดดาวออก

  3. ใช้ชื่อด้วยกาวพลอย

  4. โรยแววในกาวเปียกยังคง แตะแววส่วนเกินออก ปล่อยให้แห้ง

  5. ใส่ดาวบนที่ใส่บัตร

Top