แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Oktoberfest: คณะกับเพรทเซล & โค

  • กระดานอาหารเช้าขนาดเล็ก 1 กระดานในแถบสีฟ้าและสีขาว (Krima & Isa)
  • ภาชนะจิ้ม 1 อันสีขาวหรือสีชมพู (เช่นจาก ASA)
  • เอสเพรสโซ่ขนาดเล็ก 1 ช้อน
  • อาหารบาวาเรียเช่น obazda, pretzel และไชโป้ว ...

    • กวาง 1 ตัวสีขาว (จาก Ebos)

    1. เติมจุ่มด้วย obazda และจัดการกับสิ่งอื่น ๆ บนกระดานอาหารเช้า

Top