แนะนำ, 2021

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ตกแต่งโต๊ะสีชมพูพร้อมดอกไม้ทะเล

  • ต้นยูคาลิปตัส 2 ต้นกับผลไม้
  • ดอกไม้ทะเล 2 พวงในสีชมพู
  • 3-4 เยอบีร่าสีชมพู
  • ภาชนะต่าง ๆ (เช่นถ้วยชาม ฯลฯ )
  • 1 ถาดเล็ก (แผนกตกแต่ง)
  • มีด

1. นำยูคาลิปตัสออกจากใบส่วนเกินและแบ่งออกเป็นส่วนสั้น ๆ

2. วางดอกไม้ทะเลและเยอบีร่าด้วยยูคาลิปตัสสีเขียวในภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็กแล้ววางลงบนถาด

3. ถ้าจำเป็น กระจายดอกไม้แต่ละดอกบนผ้าเช็ดปาก

Top