แนะนำ, 2022

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Ranunculus ใน minivases สีเงิน

  • 4-5 ranunculus สีสดใส
  • ไม้กวาด 1 ก้าน
  • แจกันขนาดเล็กสีเงิน (ร้านเดโค)
  • มีด

1. ตัด ranunculus และไม้กวาดตามความยาวที่ต้องการจากนั้นตัดเฉียงด้วยมีดที่คม

2. วาง ranunculus และไม้กวาดในแจกันที่เติมน้ำสองใบ

Top