แนะนำ, 2022

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Placemat สำหรับวันส่งท้ายปีเก่า

  • แม่แบบอักษรและกาว (ร้านขายงานฝีมือ)
  • Glitter-iron-foil (โดยGütermann; ร้านขายงานฝีมือ)
  • Placemat (ห้างสรรพสินค้า)
  • หมุด
  • กรรไกร
  • เหล็ก

1. ใช้เทมเพลตเพื่อถ่ายโอนและตัดรูปทรงของตัวอักษรและโคลเวอร์ลีฟออก

2. วางตัวอักษรและโคลเวอร์บนชุดโดยให้ฟอยล์หงายขึ้น

3. รีดเหล็กสูงสุด 1 นาทีที่ระดับ 2

4. นำฟอยล์ออก

ชุดนี้สามารถซักด้วยเครื่องได้สูงถึง 40 องศา หมายเหตุ: สิ่งทอซักก่อนเสมอ!

Top