แนะนำ, 2022

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Toile de jouy-Schränckchen

40 นาที

  • ตู้ขนาดเล็กพร้อมบานกระจกหรือหน้าต่าง
  • Vliesofix สำหรับรีดผ้าบนถุง (ห้างสรรพสินค้าแผนกสิ่งทอ)
  • ผ้า Toile de Jouy สีแดง (ห้างสรรพสินค้า, แผนกสิ่งทอหรือร้านเฟอร์นิเจอร์)
  • ไม้บรรทัดหรือกฎการพับ
  • เหล็ก
  • ดินสอ
  • กรรไกรผ้า
  • เครื่องเย็บกระดาษ
  • อาจเป็นเทปกาวสองหน้า

เป็นครั้งแรก

วัดขนาดของบานหน้าต่างกระจก

2. เหล็ก Vliesofix บนด้านหลังของผ้า

3. ถ่ายโอนมิติไปยังผ้าและตัดออก

4. วางผ้าติดกับหน้าต่างจากด้านในแล้วมัดเข้ากับกรอบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถกาวผ้าเข้ากับกรอบด้วยเทปกาวสองหน้า

Top