แนะนำ, 2022

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

กระเป๋าใส่นิตยสารที่มีแม่ลายภาพ

 • ภาพถ่าย
 • นักสะสมนิตยสาร (เช่น

   จาก Ikea)
  • ลูกกลิ้งกาว (เช่นจาก Tombow ร้านขายงานฝีมือ)
  • ดินสอ
  • กรรไกร

  1. คัดลอกภาพถ่ายในร้านถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะสม

  2. วางนักสะสมนิตยสารด้วยหลังของเขาทางด้านซ้ายของสำเนาและวาดรูปทรงด้วยดินสอ

  3. ตัดภาพด้วยกรรไกร

  4. เคลือบด้านหลังของสำเนาที่ตัดด้วยลูกกลิ้งกาว

  5. ติดแถบภาพไปที่ผู้ถือนิตยสาร

Top